Nieuwsbrief augustus 2018

Nieuwsbrief augustus 2018

 

Nieuwe docente

Jacqueline Mens zal vanaf oktober 2018 de lessen op de donderdagmiddag voor haar rekening gaan nemen.

 

Begeleide lessen

De door de docenten begeleide lessen beginnen weer op 3 september 2018. De herfstvakantie is van 22 tot en met 26 oktober 2018. In de herfstvakantie zijn er geen begeleide lessen, maar kunnen de leden wel vrij schilderen in het atelier, als er minimaal 2 leden aanwezig zijn en iemand bereid is de deur open te doen. De laatste begeleide les is op donderdag 13 december. Daarna gaat het atelier dicht en gaan wij hard aan het werk om te verhuizen.

 

Najaarstentoonstelling 2018 in het Gemeentehuis Zoeterwoude

De najaarstentoonstelling in het gemeentehuis Zoeterwoude is gepland van 9 november 2018 tot 7 januari 2019. Het door de leden gekozen thema is dit jaar “Wereld van Kleur”. Wij nodigen jullie allen uit een creatieve invulling aan dit thema te geven. Inschrijven voor de expositie kan via de lijst in de map in het atelier.

 

Andere geplande tentoonstellingen

Van 1 oktober 2018 tot 14 januari 2019 is er gelegenheid uw werk te exposeren bij Topaz Vlietwijk in Voorschoten. Van 22 oktober tot 21 januari 2019 kan dat bij Rijnlands Revalidatie Centrum. In februari, maart en/of april 2019 exposeren wij bij verzorgingsinstelling de Morgenster in Zoetermeer.

Inschrijven voor deze exposities kan via de lijst in de map in het atelier. Houd ook het bord in het atelier in de gaten voor de data van inleveren van schilderijen.

 

Cursussen

In het najaar 2018 zal Catharina weer de kindercursus geven op 1, 8 en 15 oktober en 5, 12 en 19 november.

Op 30 augustus 2018 is een overleg tussen het bestuur en de docenten gepland. Tijdens dit overleg zullen wij met de docenten ook spreken over de mogelijkheden voor andere cursussen. Wensen van leden voor cursussen kunnen aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

 

Nieuwe huisvesting

In de kerstvakantie verhuizen wij naar de nieuwe locatie in “Ons Huis” aan het Kosterspad 3, te Zoeterwoude, die wij per 1 januari 2019 in gebruik zullen nemen. Voor de verhuizing zal een draaiboek worden opgesteld. Wij hopen op veel hulp van de leden. Nadere details zullen nog volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *