Nieuwsbrief december 2018

Verhuizing
De voorbereidingen voor de verhuizing naar Ons Huis zijn in volle gang. Het nieuwe atelier is fris wit geschilderd door een aantal vrijwilligers: hartelijk dank daarvoor! De nieuwe verlichting is afgelopen vrijdag geïnstalleerd en het toilet is inmiddels in orde gebracht. Een aantal leden heeft zich aangemeld om te helpen bij de (voorbereidingen voor de) verhuizing. Ook deze mensen wil ik hierbij alvast hartelijk bedanken. Zonder hulp van de leden zou het allemaal niet gaan lukken. De eigenlijke verhuizing zal plaatsvinden op 19 december, tenzij het weer tegen zit, dan wordt het 20 december.

Let op: de ingang van het atelier is aan de achterkant van het gebouw!

Begeleide lessen
De laatste begeleide les is op donderdag 13 december. Daarna gaat het atelier dicht en gaan wij hard aan het werk om te verhuizen. De begeleide lessen beginnen weer op 14 januari 2019 op de nieuwe locatie aan het Kosterspad 3 te Zoeterwoude.

Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2019
Op zaterdag 12 januari 2019 zijn alle leden van harte welkom om met een drankje en een hapje het nieuwe jaar in te luiden in het nieuwe atelier aan het Kosterspad 3 te Zoeterwoude. Wij starten om 15.00 en eindigen om 17.00.

Algemene ledenvergadering 6 maart 2019
Op 6 maart 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het atelier. De agenda en eventuele stukken zullen vooraf worden verspreid. In ieder geval zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en zullen de financiële situatie en de hoogte van de contributie voor het komende jaar op de agenda staan. Het atelier is vanaf 19.30 open. Om 20.00 start de vergadering.

Open dag Ons Huis 16 maart 2019
Op 16 maart 2019 zullen wij van 11.00 tot 18.00 uur een open dag houden waarop wij onder andere omwonenden zullen uitnodigen om kennis te komen maken met De Kameleon. Wij zijn van plan dan ook een expositie te houden van schilderijen van de leden. Het zou leuk zijn als u voor deze gelegenheid een mooi schilderij zou willen maken. Het onderwerp is vrij te kiezen.  Inschrijven kan via het formulier in de expositie-map in het atelier.

Najaarstentoonstelling 2018
Nu de najaarstentoonstelling “een wereld van kleur” in het gemeentehuis niet doorgaat zijn wij in gesprek met verzorgingshuis Emmaus in Zoeterwoude. De reacties vanuit Emmaus zijn positief. Er moet nog wel gezorgd worden voor een ophangsysteem voor schilderijen. Ook de datum waarop wij kunnen exposeren is nog niet bekend. Zodra wij meer weten zullen wij u informeren.

Andere tentoonstellingen
De expositie in Vlietwijk te Voorschoten loopt nog tot 14 januari 2019. De expositie bij het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden hangt nog tot 21 januari 2019.
In februari/maart/april 2019 is er gelegenheid uw werk te exposeren bij De Morgenster in Zoetermeer. Nadere bijzonderheden zullen nog bekend worden gemaakt.

 Cursussen
In het najaar 2018 is weer de kindercursus geven op 1, 8 en 15 oktober en 5, 12 en 19 november. Het was weer geslaagd en goed bezocht.
Op 31 oktober en 7 november is een workshop pentekenen gegeven. Naast een presentatie over tekenaars in het verleden konden de aanwezigen zelf aan de slag gaan met oost-indische inkt en pelikaaninkt om een trompet en bijzondere dieren op het papier te zetten.
In het voorjaar zal een cursus “van figuratief naar abstract” worden georganiseerd. Nadere bijzonderheden zullen nog bekend worden gemaakt.

Mini expositie in de Eendenkooi Zoeterwoude
Op zaterdag 3 november hebben 4 leden meegedaan aan een mini-expositie ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van de Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk. Wij hadden voldoende aanloop en er was een aantal bezoekers geïnteresseerd in De Kameleon. Mogelijk levert dit nieuwe leden op.

Sponsorbrieven
Begin november zijn 543 sponsorbrieven door een aantal enthousiaste leden bezorgd bij bedrijven in Zoeterwoude. Heel hartelijk bedankt daarvoor! Wij hebben twee reacties ontvangen, maar nog geen financiële bijdragen. Wij hopen dat dit nog zal komen.

Website
Er is op de website een ledengalerij ingericht. Daarop kunnen verhalen en foto’s van schilderijen van leden worden opgenomen. Wie hier een bijdrage voor wil leveren is van harte uitgenodigd om deze bijdrage via info@kameleonzoeterwoude.nl aan te leveren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *